"When you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you know something about it; but when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meagre and unsatisfactory kind; it may be the beginning of knowledge, but you have scarcely, in your thoughts, advanced to the stage of science, whatever the matter may be."
Lord Kelvin

Zambia és Magyarország – a CRCB felhívása közadakozásra

 

2019. október 2.

 

A CRCB 2018. január 19-én hozta nyilvánosságra a „Bangladesh, Zambia & Hungary. Data publication practice of the Hungarian Public Procurement Authority. CRCB Research Notes: CRCB-RN/2017:3” című angol nyelvű elemzését. A tanulmányban bíráltuk a magyar Közbeszerzési Hatóság (KH) adatközlési gyakorlatát, rámutattunk, hogy több szerződés adata hibásan jelenik meg a KH honlapján, és összehasonlítottuk a magyar honlapot Zambia és Banglades közbeszerzési hatóságainak honlapjaival. Ennek eredményeként megállapítottuk, hogy miközben például Zambia esetében rendezett adattáblákban le lehet tölteni a közbeszerzési szerződések adatait (itt), addig a magyar honlap esetében erre nincs mód.

2018. novemberben – immár harmadjára – a KH bírósági keresetet adott be a CRCB ellen, az általunk írt tanulmányban foglaltak miatt. Az előző két keresetet a bíróság formai okok miatt elutasította (itt és itt). A 2018. novemberben beadott keresetben a KH kifogásolta az általunk alkalmazott empirikus kutatási módszereket és jóhírnevét megsértőnek ítélte a szóban forgó tanulmányban megfogalmazott, a KH adatközlési gyakorlatát bíráló állításainkat (itt: 1-10. oldal).

A KH harmadszorra benyújtott keresetének bírósági tárgyalására azonban — a CRCB nem szándékos mulasztásából adódóan – nem került sor. A CRCB ugyanis egy adminisztratív hiba folytán a KH keresetében foglaltakat cáfoló ellentmondását és ellenkérelmét (itt) csak a törvényes határidő lejárta után adta be a bíróságra. Ebből fakadóan érveinket a bíróságon nem mondhattuk el.

Ilyen esetekben a bíróság az ítélettel egyenértékű un. „bírósági meghagyást” bocsát ki. Ebben hivatalból, tárgyaláson kívül helyt ad a felperes keresetének, annak érdemi vizsgálata nélkül. A bírósági meghagyás jogerőre emelkedett, az ügyben formális döntés született, azaz a bíróság nem vizsgálta, hogy a CRCB, mint alperes a szóban forgó tanulmányban valóban tett-e valótlan tényállításokat, illetve megsértette-e a felperes jóhírnevét. E kérdésekben nem foglalt állást. A bíróság kizárólag eljárásjogi okokból döntött úgy, hogy helyt ad a felperes keresetének: a törvény nem teszi lehetővé, hogy a bíróság érdemben, tartalmilag vizsgálja az ügy iratait.

A kibocsátott bírósági meghagyásban a bíróság felszólította a CRCB-t, hogy (i) a KH által kifogásolt tanulmányt vegye le a honlapjáról; (ii) helyezzen el ott egy, a bírósági meghagyás által előírt tartalmú közleményt, (iii) fizessen be a felperes számára 1.000.000,00 (egymillió) forint sérelemdíjat és fizesse meg a 127.000,00 (százhuszonhétezer) forint perköltséget.

A CRCB tiszteletben tartja a magyar törvényeket, a bíróság végzését és minden, a bírósági meghagyásban felsorolt kötelezettségének eleget tett.

Mindezzel együtt kijelentjük, hogy a CRCB tanulmányában nem követte, nem követhette el azokat a tetteket (adatmanipuláció, adathamisítás, stb.) amivel a KH keresetében minket vádol. Ezt bizonyítandó hoztuk nyilvánosságra a per minden fontosabb dokumentumát (itt), közöttük a KH keresetét (itt) és a CRCB ellenkérelmét, az előbbire adott részletes, az előbbit pontról-pontra cáfoló, a vádakat visszautasító válaszát (itt).

Továbbra is az a véleményünk, hogy nem helyénvaló, ha egy tudományos publikációt egy állami intézmény bírósági úton támad meg, mert helyteleníti az abban foglalt, az intézményt ért szakmai kritikákat. Egy ilyen eljárás amellett, hogy abszurd, sérti a tudomány szabadságát, és mint ilyen, ellentmond Magyarország Alaptörvényének is. Egy állami intézmény működésével kapcsolatos nézeteltérések természetesek és szükségesek. Az eltérő nézeteket képviselők közötti tisztázó viták az adott ország polgárainak jólétét szolgálják. Az ilyen vitákat pedig nem a bíróságokon, hanem szakmai fórumokon kell lefolytatni. Minden olyan lépés, amely a kritikus vélemények elhallgattatására, az ezeket hangoztatók megbélyegzésére irányul, rontja a polgárok jólétét és az adott ország intézményeinek gyengüléséhez vezet.

Természetesen a CRCB folytatja munkáját a jó kormányzás, a gazdasági intézmények és a gazdasági szereplők magatartása közötti összefüggések kutatásában.

Biztosak vagyunk abban, hogy a közeli, vagy távoli jövőben Magyarországon is eljön az az idő, amikor a közbeszerzések nyilvántartásáért felelős hatóság rendszeresen közölni fogja honlapján a közbeszerzési szerződések minden adatát rendezett és letölthető formában, megnyitva ezzel az utat a korrupciós kockázatok pontosabb és mélyebb statisztikai elemzése felé. Ez a dolgok rendje.

Kérjük támogasson minket, hogy ezt a munkánkat folytatni tudjuk, és járuljon hozzá 1000, 2000, 3000 vagy akár 5000 forinttal, hogy a bírósági meghagyás által előírt, és a CRCB által befizetett 1.127.000,00 forintot teljes egészében kutatási programjaink finanszírozására fordíthassuk.

A CRCB közleménye magyarul (pdf)

 

Támogatás  Pay Pal -on keresztül vagy bankátutalással:

A cég neve: CRCB Nonprofit kft.
A számlavezető bank neve: CIB Bank Zrt.
A CRCB számlaszáma: 10700079-25831300-51100005

Kérjük az alábbi szöveget írják megjegyzésként:
“Zambia és Magyarország”

 

Euro átutalás esetén:
EUR: 10700079-25831300-50000005
IBAN: HU72 1070 0079 2583 1300 5000 0005
SWIFT kód: CIBHHUHB

Amerikai dollár átutalás esetén:
USD: 10700079-25831300-50100005
IBAN: HU72 1070 0079 2583 1300 5010 0005
SWIFT kód: CIBHHUHB

Az összegyűjteni kívánt összeg mekkora hányada érkezett be 2019. október 1-től 2019. november 20-ig támogatóinktól? Eddig az összegyűjteni tervezett összeg több mint 80 százalékát, összesen 906 ezer forintot adott össze több mint száz támogatónk. A legkisebb támogatás 1000 forint a legnagyobb 100.000 forint volt. A  medián összeg 5000 forint, az átlag 8087 forint.

zambia_hungary_donation_191120

Minden támogatónknak köszönjük a szolidaritását és a támogatását!
Kérjük segíts, hogy a fennmaradó 221 ezer forint is összegyűljön!